Υπηρεσίες σε μέλη

Η διαδικτυακή πύλη του συλλόγου μας προσφέρει σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη του συλλόγου μας και σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες.

Αν δεν έχετε εγγραφεί, μπορείτε να το κάνετε από την κατάλληλη σελίδα.

Στα μέλη του συλλόγου μας, παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομής και ληξιπρόθεσμων οφειλών 
  • Ενημέρωση των στοιχείων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του συλλόγου
  • Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
  • Ενημέρωση για προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
  • Διάφορες αιτήσεις σε Ηλεκτρονική μορφή

Αν είστε μέλος του συλλόγου μας και έχετε εγγραφεί ως χρήστης του διαδικτυακού τόπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές

Αν οι σελίδες δεν εμφανίζονται, τότε πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες του διαδικτυακού τόπου. Η εγγραφή σας μπορεί να γίνει από τη σελίδα εγγραφής.